www.zdalnerozliczaniekierowcow.pl

Zdalne rozliczanie czasu kierowców

Jest nową usługą dedykowaną przedsiębiorstwom transportowym, które zgodnie z przepisami są zobowiązani
do prowadzenia i przechowywania stosownych wykresówek tachografu analogowego w przypadku braku posiadania prawidłowej ewidencji czasu pracy. Dzięki e-tacho nie jest wymagane przechowywanie wykresówek tachografu.

Co to jest e-tacho?

E-tacho pozwala na szybsze i wygodniejsze rejestrowanie, analizowanie i rozliczenia czasu pracy kierowców zawodowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Posiadanie prawidłowej ewidencji czasu pracy zwalnia
z przechowywania wykresówek tachografu
analogowego
oraz zapisów z kart cyfrowych kierowcy przez okres 3 lat.

Regulacje prawne

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest ustanowione przepisami prawa, tj. art. 25 Ustawy o Czasie Pracy Kierowców w związku z art. 149 § 1 Kodeksu Pracy.

Strona jest podczas tworzenia. Zapraszamy wkrótce. Zdalne rozliczanie kierowców / Przewóz osób.
Stan witryny na 20.03.2014.